Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home >

Lietošanas noteikumi

Zinātniskās informācijas kopsavilkums šajā dokumentā ir sagatavots veselības aprūpes speciālistiem. Tas ir balstīts uz sabiedriskās literatūras un vadlīniju analīzes. Nolūks ir sniegt informāciju par riskiem, kas parasti saistās ar infūzijas terapiju, un palielināt veselības aprūpes darbinieku informētību par šāda veida problēmām. Tā kā šim tekstam ir kopsavilkuma raksturs, šis teksts aprobežojas ar apskatu un ņem vērā visa veida vietējos apstākļus. Kompānija «B. Braun» neuzņemas atbildību par jebkādām sekām, kas varētu rasties, ja ar šo pārskatu pamato ārstniecisku iejaukšanos. Konkrēti, kompānija «B. Braun» neizsniedz pilnvarojumus un garantijas, vai konkrētā informācija ir precīza, pilnīga vai šābrīža. Nekādā gadījumā kompānija «B. Braun» vai tās darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot, īpašiem, soda vai izrietošiem zaudējumiem, izmantošanas zaudējumiem, ienākumu vai peļņas zaudēšanu, īpašuma zaudēšanu vai kaitējumu, trešo pušu prasībām vai citiem jebkāda veida vai rakstura zaudējumiem. No kompānijas "B. Braun" neatkarīgi autori izveidoja ārējo literatūru saistībā ar šo vietni un no šīs vietnes. Šie neatkarīgie autori ir atbildīgi tikai par informāciju saistībā ar šo vietni un no šis vietnes, un kompānija "B. Braun" neuzņemas nekādu atbildību par tās satura precizitāti.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.