Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home > Riska profilakse infūzijas terapijā

Riska profilakse infūzijas terapijā

Ir grūti iedomāties mūsdienu medicīnu bez infūzijas terapijas. Zāļu un šķīdumu ievadīšanā, parenterālajā barošanā un asins aizvietošanā i.v. terapija ir ārstēšanas neatņemama sastāvdaļa.  Tomēr ar šo terapiju (tāpat kā ar visām citām) ir saistīti riski gan pacientam, gan veselības aprūpē strādājošajiem. Tomēr arī ar šo terapiju ir saistīti riski gan pacientam, gan ārstniecībā un veselības aprūpē strādājošajiem.
Ievērojot pieredzes apmaiņas tradīcijas, B. Braun pastāvīgi cenšas palielināt informētību, nodrošinot atklātu komunikāciju, kā arī piedāvājot klientiem inovatīvas preces ar integrētiem drošības mehānismiem.

Balstoties uz  iegūto klīnisko pieredzi, šajā tīmekļa vietnē ir apkopota informācija par izplatītākajiem riskiem infūzijas terapijā un tiek parādīts, kā B. Braun vienotā preču sistēma var palīdzēt nodrošināt drošāku un efektīvāku darba procesu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.