Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home >

Atrašanās vietas

B. Braun ir filiāles visā pasaulē. Tās garantē optimālu pieejamību klientam un labāko iespējamo servisu vietējos tirgos. Jūs varat atrast adreses un kontaktpersonas visos pasaules kontinentos.

Atrodiet mūsu vietējo organizāciju un filiāļu kontaktinformāciju visā pasaulē.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.