Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 

Preventīvās stratēģijas

 • Regulējošās iestādes

 • Tālāk minētās (citu starpā) pārvaldes iestādes publicē rekomendācijas attiecībā uz ķīmiskās kontaminācijas profilaksi:

  -  Nacionālais Darba drošības un veselības institūts (National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH), ASV
  - Slimību kontroles un profilakses centrs (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), ASV
  - Starptautiskā Farmakovigilances biedrība (International Society of Pharmacovigilance, ISOP)
  - German Society for Oncology Pharmacy (DGOP), Vācija
  - Zviedrijas Darba vides pārvalde (Swedish Work Environment Authority), Zviedrija

Preventīvās stratēģijas
Preventīvas stratēģijas bieži iesaka nacionālās pārvaldes iestādes (skatīt rāmītī), un tajās galvenā uzmanība tiek pievērsta iedarbības mazināšanai. Attēlos ir parādīti galvenie piesardzības pasākumi, proti:

 • Centralizēt sagatavošanu, lai izvairītos no lietošanas kļūdu izraisītas kontaminācijas1. Ar zālēm atļauts rīkoties īpaši apmācītam personālam (5. att.).

 

 • Novērst toksisku kontamināciju, lietojot «drošas» ierīces [NIOSH 2004]. Mērķis ir mazināt kontamināciju ar aerosoliem (piem., aerosolu filtri), kā arī kontamināciju pilēšanas rezultātā (piem., bezadatas ierīces) (6. att.).

Tomēr no dažiem kontaminācijas iemesliem (piem., flakona virsma) ir grūti izvairīties, un tāpēc ir nepieciešama stingra kontrole (7. att.):

 • Kontamināciju ar aerosoliem, kuri veidojas, var kontrolēt, lietojot lamināru gaisa plūsmu vai izolatorus3.
 • Kontaminācijas, kas radušās pilēšanas rezultātā, absorbcija tiek novērsta, lietojot aizsargaprīkojumu (piem., halātus, maskas un cimdus)4.
 • Turklāt ir ieteicama regulāra kontrole (piem., asins analīzes), lai monitorētu iedarbības līmeni5. Ieviešot sistemātiskus aizsardzības pasākumus, iedarbību var mazināt6.


Atsauces:

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

1QuapoS 2003
2NIOSH 2004
3Nguyen et al. 1982, Crauste-Manciet et al. 2005
4 ASTM 2005
5QuapoS 2003
6Ündeger et al. 1999, Skov et al. 1992

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.