Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 

Finansiālā ietekme

Atsauces

1Horner 2009, National Cancer Institute 2010
2Flintoff 2008
3Based on Uk National Health Service (NHS) pay recommendations: approximate annual salary of 30,000 € (100 € per day) - [NHS 2010]
4Macmillan cancer support 2010
5IGBCE 2000 

Izmaksu faktori ir iedalīti izmaksās sabiedrībai un izmaksās veselības aprūpes iestādēm, kas tiks apspriestas tālāk (skatīt 4. att.).

4. att.: Ķīmiskās kontaminācijas izraisīto komplikāciju radīto seku iespējamo papildu izmaksu aplēse.

Izmaksas slimnīcai
Vienotās standarta lietošanas procedūrās (SLP) slimnīcās, kā arī publicētās vadlīnijās ir noteikts, ka kontaminācijas ietekmētajiem veselības aprūpē strādājošajiem ir rūpīgi jāmazgā saskares vieta ar ūdeni desmit minūtes. Ja ir ietekmētas acis, ir jāvēršas pie oftalmologa1 Papildus produktivitātes zaudējumam ir arī zināmas izmaksas saistībā ar mazgāšanas aprīkojumu, ziedēm, pārsējiem un zālēm akūtu seku (piem., caurejas) mazināšanai.

Atkārtotas zāļu iedarbības izraisīts dermatīts un paaugstināta jutība izmaksu ziņā nav pētīta, taču Mälkönen konstatēja, ka veselības aprūpē strādājošajiem ar darba vietā iegūtu ādas slimību bija jāatrodas prombūtnē slimības laikā (21 %) vai jāmaina darbs (21 %) 2. Nedrīkst aizmirst par diviem izmaksu faktoriem: paliekošo darbinieku darba ražīguma samazināšanās un apmācība jaunajiem darbiniekiem, kuri aizstāj tos, kuri aiziet.

Vēl viens gadījums, kad komplikācija izraisa ražīguma zaudēšanu, ir vēzis; piemēram, Apvienotajā Karalistē pacientiem tiek piešķirts līdz 28 nedēļas ilgs, ar likumu noteikta prombūtne slimības laikā, izmaksājot slimības pabalstu 79,15 £ (90 €) dienā3.

Līdzīgā veidā rodas slimnīcas izmaksas arī gadījumā, kad veselības aprūpē strādājošajam tiek piešķirta prombūtne slimības laikā sakarā ar reproduktīvām komplikācijām (piem., augļa bojāeju). Lai arī tās neapšaubāmi ievērojami atšķiras, ar likumu noteiktais minimālais atvaļinājums 1. pakāpes radinieka zaudējuma gadījumā daudzās nozarēs Vācijā ir 2 dienas4.

Nav grūti iedomāties, ka tad, ja šo veselības problēmu cēlonis ir sliktas drošuma procedūras, veselības aprūpes iestādei var būt dārgas tiesiskās sekas (atkarībā no valsts).


Atsauces:


Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.


1QuapoS 2003
2Mälkönen 2009
3Macmillan cancer support 2010
4IGBCE 2000


 

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.