Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 

Ne-toksiska un toksiska kontaminācija

Ķīmiskās kontaminācijas sekas ir atkarīgas no konkrētajām zālēm. Šī iemesla dēļ ir jādiferencē toksiskā un netoksiskā kontaminācija.

Netoksiskā kontaminācija
Saskare ar netoksiskiem preparātiem (piem., atsevišķām antibiotikām) nav bez sekām un izraisa dermatītu1 un paaugstinātu jutību2, kas var mazināt darba ražīgumu.
Toksiska kontaminācija

1. Akūti simptomi
Galvenais informācijas avots saistībā ar nevēlamajām blakusparādībām ir zāļu apraksts, un tas ir regulāri jālasa.
Piemēram, tiek uzskatīts, ka paklitaksels izraisa tādus akūtus simptomus kā slikta dūša, alopēcija (matu izkrišana) un bradikardija3.
Pētījumi liecina par līdzīgu akūtu simptomu biežuma palielināšanos starp kontroles gadījumiem un gadījumiem, kad ir bijusi saskare ar antineoplastiskiem līdzekļiem (piem., caureja, rīkles kairinājums, ādas izsitumi)4. Tomēr galvenais akūtais simptoms ir mutagenitāte. Pētījumos ir konstatēti dažādi mutagenitātes indikatori (piem., māshromatīdu apmaiņa vai aberācija)5. Tā kā hromosomu mutagenitāte pēc iedarbības ir stohastiska6, mutāciju var izraisīt pat viena molekula. Šī iemesla dēļ regulējošās iestādes nenorāda robežlīmeņus, līdz kuriem iedarbība ir pieņemama.

“Rezultāti liecina, ka medmāsām, kurām darba vietā ir saskare ar antineoplastiskiem līdzekļiem, ir būtiski lielāka urīnizvades sistēmas mutagenitātes iespējamība, salīdzinot ar medmāsām, kurām nav saskares ar antineoplastiskiem līdzekļiem…
Gadījumos, kad ir bijusi pakļaušana antineoplastiskiem līdzekļiem, daudz biežāk ir konstatēts nevēlams grūtniecības iznākums.”
7

2. Hroniski simptomi Kancerogenitāte
Mutagenitāte, kas pati par sevi ir akūts simptoms, var izraisīt hronisku slimību vēzi. Ir konstatēta arī saistība starp citotoksiska līdzekļa lielā devā iedarbību un sekundāru ļaundabīgu neoplāziju, un šī iemesla dēļ Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra (International Agency for Research on Cancer – IARC) daudzas pretaudzēju zāles ir klasificējusi kā 1. grupas (kancerogēns cilvēkam) savienojumus]. Kancerogenitātes stohastiskais raksturs riskantas padara pat mazas devas (tādas, kuras ir kontaminācijas gadījumos) Pētījumi, kuri liecina par šādu saistību, statistiskā ziņā tiek zināmā mērā apšaubīti  zemās vēža sastopamības populācijā un ierobežota lieluma pētījuma izlasēm dēļ. Tomēr Sessink ir aprēķinājis, ka teorētiskais risks dzīves laikā, ka veselības aprūpē strādājošais var saslimt ar leikēmiju, ir 95-475 uz vienu miljonu8. Skov norāda uz paaugstinātu leikēmijas un ne-Hodžkina limfomas iespējamību slimnīcās strādājošajiem9.

“Ir novērota statistiski nozīmīga saistība starp augļa bojāeju un pakļaušanu pretaudzēju zāļu iedarbībai darba vietā grūtniecības trešajā trimestrī.”10

Ietekme uz reproduktīvo funkciju
Pētījumos ir konstatēta biežāka augļa bojāeja10, kā arī teratogenitāte11.

Cita hroniska ietekme
Kā papildu iespējamās sekas pēc toksisku zāļu iedarbības Sotaniemi ir norādījis hroniskus aknu bojājumus un fibrozi12.

Atsauces:

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

1Gielen and Goossens 2001
2 AFS 2005
3Paclitaxel SmPC 2010
4McDiarmid et al. 1988, Valanis et al. 1993a
5Falck et al. 1979, Sarto et al. 1990
6Health Counsel 1994
7Rogers and Emmett 1987
8Sessink et al. 1995
9Skov et al. 1992
10Selevan et al. 1985, Stücker et al. 1990, Valanis et al. 1999
11Hemminki et al. 1985
12Sotaniemi et al. 1983
13Selevan et al. 1985

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.