Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home >

Cēloņi

 • Riski

 • Saskare ar ādu:
  - Pieskaroties flakona virsmām
  - Pieskaroties iepakojuma virsmām
  - Strādājot ar pacientu ķermeņa šķidrumiem
  - Izlīstot
  - Uzpildot i.v. sistēmas

  Saskare ar aerosolu:
  - Zāļu sagatavošana
  - Zāļu ievadīšana

Cēloņi
Kromhout un citi ir norādījuši, ka šīs iedarbības precīzais cēlonis vai shēma nav skaidra1, taču divi galvenie veidi ir atrodami literatūrā: ādas 2  un aerosola3.

Ādas kontaminācija
To var izraisīt saskare ar kontaminētām virsmām, medikamentiem vai pacienta ķermeņa šķidrumiem. Starp tiem ir

 • flakonu virsmas4,
 • zāļu kastīšu virsmas5,
 • zāļu sagatavošana (piem., ciklofosfamīds)6
 •  un saskaroties ar  ķermeņa šķidrumiem  veicot tādu pacientu aprūpi, kuriem tiek veikta citostatiska terapija7.

Kontaminācijas esamība liecina, ka kontaminācijas cēlonis ir citostatisko līdzekļu sagatavošana, kā arī rīkošanās ar flakoniem, zāļu kastītēm un saskaroties ar  ķermeņa šķidrumiem  veicot tādu pacientu aprūpi, kuriem tiek veikta citostatiska terapija.
Citi kontaminācijas cēloņi, kurus apspriež regulējošās iestādes (piemēram, NIOSH), ir slikti dekontaminēti izlijuši šķidrumi, i.v. sistēmu uzpildīšana, lietošana ārpus aptiekas un slikta preču izvēle8.

“Rezultāti liecina, ka aptieku personāla un onkoloģijas nodaļu medmāsu āda  bija pakļauta ciklofosfamīda iedarbībai.”9

Aerosola veida kontaminācija
Pārvaldes iestādes (piem., NIOSH) akceptē aerosola veida kontamināciju sagatavošanas un ievadīšanas laikā, un tas ir atrodams literatūrā10. Dažos pētījumos tomēr nav gūti pierādījumi aerosola veida kontaminācijai, bet ir norādīts, ka tas ir  nepietiekama uztveršanas diapazona dēļ 11.

Atsauces:

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

1Kromhout et al. 2000
2Valanis et al. 1993a, b
3Kromhout et al. 2000
4Mason et al. 2003
5Schmaus et al. 2002
6Fransman et al. 2004
7Fransman et al. 2004, Kromhout et al. 2000
8NIOSH 2004
9Fransman et al. 2004
10Neal et al. 1983, NIOSH 2004, Sessink 1994
11Larson et al. 2003

To read the abstract go to the literature page.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.