Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home >

Glosārijs

Elpošanas slimību intensīvās terapijas nodaļa

Ādas krāsas, izskata vai tekstūras izmaiņas, kuras var būt lokālas vai plašas

Raksturo toksisko un nelabvēlīgo ietekmi, kura vielai var būt uz fertilitāti un reproduktīvo funkciju, kādu orgānu un pēcnācēju attīstību.

Risks raksturo notikuma vai darbības iespējamās negatīvās ietekmes. Risku izvērtēšana ir negatīvu seku iespējamības un apmēru prognozēšana / novērtēšana.

Risks raksturo notikuma vai darbības iespējamās negatīvās ietekmes. Risku novēršana ir izvairīšanās no negatīvajām sekām.

Iespējamo risku sistemātiskas apzināšanas un izvērtēšanas process, risku novēršanas pasākumu izvēle un īstenošana.

Risks raksturo notikuma vai darbības iespējamās negatīvās sekas.  Riska profilakse ir profilaktiski pasākumi, lai novērstu riskus.

Ļoti nāvējoša bakteriāla slimība, kura īpaši ir izplatīta Savienotajās Valstīs. Tās simptomi ir drudzis, galvassāpes, drebuļi, muskuļu sāpes un izsitumi uz ādas

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.