Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 

Glosārijs

Pēkšņa galvas smadzeņu funkciju pasliktināšanās, ko izraisa asins apgādes traucējumi, kurus bieži rada trombs.

Antivielu veidošanās, reaģējot uz esošiem antigēniem, infekciju vai imunizāciju.

Apgrieztas U formas liekta caurulīte, kas ļauj šķidrumam plūst uz augšu, nelietojot sūkni.

Standarta darba procedūra

Konteiners drošai medicīnā lietot aso instrumentu izmešanai.

Skatīt «izlietoto aso priekšmetu savākšanas un uzglabāšanas konteiners»

Medicīnas ierīce, kura var izraisīt adatas dūriena izraisītus savainojumus vai sagriešanos veselības aprūpes sfērā strādājošajiem (t.i., adatas, skalpeļi u.tml.).

Droša infūzijas terapija nozīmē zāļu vai šķīdumu intravenozu ievadīšanu pacientiem un veselības aprūpē strādājošajiem drošā veidā, lietojot drošas preces un ievērojot darba procedūras, lai izvairītos no klīniskiem riskiem.

Medicīnas ierīces komponente vai funkcija, kas novērš kaitīgu iedarbību uz veselības aprūpē strādājošajiem un pacientiem.

Medicīnas ierīce ar drošības mehānismu, kas palīdz izvairīties no savainošanās ar asiem instrumentiem. Tā mazina iespēju saskarties ar ķermeņa šķidrumiem un citām potenciāli bīstamām vielām un rada drošus lietošanas apstākļus veselības aprūpē strādājošajiem.

Septicēmija, kas ir pazīstama arī kā «asins saindēšanās», ir virulentu mikroorganismu (baktēriju, vīrusu un sēnīšu) klātbūtne asinsritē, kas izraisa sepsi.

Dzīvībai bīstama sepses forma, kurai ir raksturīga smaga hipotensija (sistoliskais asinsspiediens zem 90 mmHg) un kura var izraisīt multiorgānu disfunkciju un nāvi.

Dzīvībai bīstams medicīnisks stāvoklis, kam raksturīga sistēmiska iekaisuma reakcija un infekcijas ierosinātāja klātbūtne. Sepses diagnozes elementi ietver patoloģisku leikocītu skaitu, tahikardiju un tahipnoju.

Ādu caurdurošs ievainojums, kuru ir izraisījis medicīnā lietojams ass instruments (piemēram, adata, lancete, skalpelis vai stikla lauska).

Skatīt «ass medicīnisks instruments»

Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (pētījums Itālijā par riskiem inficēties ar HIV darba vietā).

Zāļu apraksts ir Eiropas Savienībā lietots informatīvs dokuments, kurā ir izklāstītas zāļu īpašības un iespējas klīniskam pielietojumam. 

Vārsts, kuru lieto, lai noslēgtu vai regulētu šķidruma vai gāzes plūsmu caurulītē.

Norāde uz iespējamu slimību, novirze no normālā stāvokļa vai funkcijas.

Lipīga, seksuāli transmisīva, bakteriāla slimība

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.