Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home >

Zāļu lietošanas kļūda

Definīcija

Kļūdaina zāļu izrakstīšana, pagatavošana, izsniegšana vai ievadīšana neatkarīgi no tā, vai kļūdai ir negatīvas sekas, vai nē [1-5].

Parenterāli ievadāmo zāļu lietošanas kļūdas ir nopietna drošības problēma intensīvās terapijas nodaļās (ITN), un tās ir atzītas par augstas prioritātes problēmu veselības aprūpē 6-8. Ir konstatēts, ka kļūdu sekas ir papildu saslimstība, bet populācijā ar kristisku saslimšanu - arī mirstība 9. Nesen publicētā daudznacionālā, novērojošā un šķērsgriezuma pētījumā Valentin un līdzautori ir pierādījuši, ka parenterāli ievadāmo zāļu lietošanas kļūdas ir vienas un tās pašas dažādās valstīs, dažādās intensīvās terapijas nodaļās un veselības aprūpes sistēmās 10. Medicīnas institūts (Institute of Medicine) ir aplēsis, ka slimnīcās “parasts pacients ir pakļauts vienai zāļu lietošanas kļūdai dienā” 11.

Termins Apraksts* Piemērs
Tiek nodarīts kaitējums
Nevēlams notikums (NN) Kaitējums pacientam, kurš lieto vai kuram ir lietotas
zāles, bet kura cēlonis ne vienmēr ir
zāles12
Traumas izraisīta nāve
, lietojot lovastatīnu
Nevēlama zāļu izraisīta blakne (NZB) Kaitējums, kuru tieši rada
zāles normālās devās 12
Metropolola izraisīta kongestīva sirds mazspēja
Nevēlama zāļu blakusparādība Kaitējums, kuru izraisa
zāļu lietošana14,15
Hematoma pēc
tirofibāna pārdozēšanas
Ir iespējams kaitējums
Zāļu lietošanas kļūda Kļūdaina zāļu izrakstīšana, sagatavošana, izsniegšana
vai lietošana
neatkarīgi no tā, vai
kļūdai ir negatīvas sekas, vai nē 1-5
Nav veikts jauns
prednizolona pasūtījums
pēc atdošanas uz
nodaļu
Kaitējuma nav
Iespējama nevēlama zāļu
blakusparādība
Apstākļi, kuros
ir bijis iespējams zāļu lietošanas
radīts kaitējums,
taču reāls kaitējums pacientam nav nodarīts 13
Ir saņemts palātas biedra felodipīns, bet
rezultātā hipotensija nav radusies

Saistība starp galvenajiem terminiem

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.