Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home > Riska profilakse infūzijas terapijā > Asa instrumenta radīts ievainojums

Asu instrumentu radīti ievainojumi

Definīcija

Asu instrumentu radīti ievainojumi ir durti, penetrējoši ādas ievainojumi medicīniskajā praksē Šie instrumenti ir adatas, lancetes, skalpeļi un stikla lauskas.[1, 2]

Saduršanās ar adatu ir nejaušs, durts, penetrējošs ādas ievainojums ar dobo adatu (piem., adatu zemādas injekcijām, asiņu ņemšanas adatu

Riski

Veselības aprūpē strādājošajiem darba vietā ir liels risks saskarties ar asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem. Šādas saskares rezultātā ir iespējama patogēnu transmisija, tādējādi izraisot inficēšanos un bīstamas sekas veselībai.5, 6 Biežākās augsta riska situācijas saistībā ar saskari ar asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem darba vietā ir:5, 6, 7

1. Perkutāns ievainojums
2. Saskare ar gļotādu
3. Saskare ar bojātu ādu

Ādu penetrējoši ievainojumi rada visbīstamāko situāciju veselības aprūpē strādājošajiem tad, ja nav drošu medicīnas preču un netiek ievēroti drošības pasākumi. Ādu penetrējošus ievainojumus var izraisīt adatas, ķirurģiskie instrumenti vai stikls. 5, 7 Gandrīz 80 % no visiem ādu penetrējošiem asu instrumentu radītiem ievainojumiem rodas, saduroties ar adatu, un 56 % no visiem gadījumiem ir saduršanās ar dobajām adatām (skatīt 1. attēlu)1.

Šļirču adatas, i.v. katetru adatas un «tauriņveida» adatas rada 65 % no visiem ievainojumiem ar dobajām adatām, un tās tiek uzskatītas par bīstamām, jo adatas var būt pildītas ar asinīm. Gandrīz katrā otrajā gadījumā, kad veselības aprūpē strādājošais savainojas ar dobo adatu, notiek saskare ar asinīm (skatīt 2. attēlu).8

Runājot par veselības aprūpē strādājošajiem, kuri visbiežāk savainojas ar adatām, lielākais procents (līdz 50 %) ir medmāsas. 1, 8, 9, 10 Starp veselības aprūpē strādājošajiem, kuriem ir risks savainoties ar kontaminētām dobajām adatām, ir arī ārsti un laboratorijas darbinieki. 1, 9 Papildus veselības aprūpē strādājošajiem, kuri tieši strādā ar medicīnas ierīcēm, adatas radītu ievainojumu bīstamajām sekām ir pakļauti arī saimnieciskajos darbos un veļas mazgāšanā iesaistītie darbinieki. (skatīt 3. attēlu). 1, 9

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.