Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home > Riska profilakse infūzijas terapijā > Ķīmiskā kontaminācija

Ķīmiskā kontaminācija

Definīcija

Termins «ķīmiskā kontaminācija» nozīmē veselības aprūpes speciālista neparedzētu saskari ar bīstamām zālēm.

Nacionālais Darba drošības un veselības institūts (National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH) definē bīstamas zāles kā jebkuras zāles, uz kurām attiecas vismaz viens no  šiem kritērijiem: kancerogenitāte, teratogenitāte vai toksiska ietekme uz attīstību, toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu cilvēkiem, toksiska ietekme uz orgāniem mazās devās cilvēkiem vai dzīvniekiem, genotoksicitāte vai jaunas zāles, kuras struktūras vai toksicitātes ziņā ir līdzīgas esošām bīstamām zālēm[1]. Sarakstā ir 136 bīstamas zāles, tostarp:

- Ķīmijterapijas/citotoksiski līdzekļi
- Antibiotikas / Pretvīrusu līdzekļi
- Ar biotehnoloģijas metodēm iegūtas zāles
- Monoklonālās antivielas
- Gēnu un hormonu preparāti
- Citas dažādas zāles

Atsauces:

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

1NIOSH 2004

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.