Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 

Saskare ar DEHF

PVH un plastifikatori

Polivinilhlorīda (PVH) plastmasa tiek lietota daudzu ikdienas preču, piemēram, rotaļlietu, celtniecības materiālu (grīdas klājumu, kabeļu), kā arī medicīnas preču ražošanai.[1]
Neplastificēts PVH istabas temperatūrā ir ciets un trausls. Tādējādi plastifikatori ir vajadzīgi, lai piešķirtu polimēriem elastīgumu. Plastifikatori ir piedevas (visbiežāk - ftalāta esteris), kuri tiek iestrādāti starp polimēru ķēdēm, atdalot tās un tādējādi padarot to ievērojami mīkstāku (skatīt 1. att.). Tādām plastmasām kā PVH, jo vairāk plastifikatora tiek pievienots, jo elastīgāka un izturīgāka tā kļūst (skatīt vielu vidējo saturu PVH skatīt 4. att.).[2]

Izplatītākie plastifikatori
Bez di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHF) citi izplatītākie plastifikatori mūsdienās ir ftalāti. Galvenokārt šādi:

 • DIDF (diizodecilftalāts)
 • DINF (diizononilftalāts)
 • DBF (dibutilftalāts)
 • BBF (butilbenzilftalāts)

Papildus ftalātiem tirgū ir pieejami arī ftalātus nesaturoši materiāli, taču to tirgus daļa ir tikai 8-10 %. Starp tiem ir adipāti, citrāti, fosfāti, trimelitāti utt. Starp izplatītiem ftalātus nesaturošiem materiāliem ir TOTM un Hexamoll DINCH, kā arī jaunizstrādātais DEHT/DOTF (DEHT = Di(2-etilheksil) tereftalāts attiec. DOTF = Dioktiltereftalāts).

PVH plastificēšanai ir izmantoti dažādi plastifikatori. Izvēlētais plastifikators PVH medicīnas ierīcēm ir DEHF (skatīt 2. att.).3 DEHF saturs elastīgos polimēru materiālos ļoti atšķiras, taču bieži ir apmēram 30 % -35 % (no tilp. svara). Pretēji tam polietilēns un polipropilēns parasti nesatur nekādus plastifikatorus.4, 5

DEHF pielietojums
DEHF nerodas dabīgi.
Pēdējo desmitgažu laikā DEHF ražošanas apjomi pasaulē ir palielinājušies. PVH ir otra izplatītākā patēriņa preču plastmasa aiz polietilēna, un tā ražošanas apjomi pasaulē pašlaik pārsniedz 18 miljonus tonnu gadā (datus par patēriņu pasaulē skatīt 3. att.). PVH izgatavošanas ķīmiskais process sastāv no trīs etapiem: pirmajā tiek izgatavots monomērs (vinilhlorīds); pēc tam notiek šo monomēra vienību sasaistīšana polimerizācijas procesā; visbeidzot polimērs tiek sajaukts ar piedevām.6

DEHF lietošanu rūpniecībā un lietošanu galapatērētājiem var iedalīt trīs galvenajās preču grupās1:
I) PVH
II) PVH nesaturoši polimēri
III) nepolimēri

Aptuveni 97 % no DEHF tiek lietoti kā polimēru (galvenokārt PVH) plastifikatori.

3. att.: PVH patēriņš pasaulē (Eastman 168 sensitīviem lietojumiem no Solvay)

Polimēri (PVH un PVH nesaturoši polimēri, skatīt 5. att.)
Daži DEHF saturošu elastīga PVH gala produktu piemēri ir

 • Kabeļu un vadu izolācija
 • Profili, šļūtenes
 • Loksnes, plēve, sienu un griestu apdares materiāli, grīdu klājumi
 • Pārklājumi un ādas imitācija (automašīnu sēdekļi, mājas mēbeles), kurpes un zābaki, āra un lietus apģērbs
 • Hermetizācijas un izolācijas pastas un plastizoli (piem., automašīnu gruntējums)
 • Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces (knupīši, bērnu košļājamie gredzeni, saspiežamās rotaļlietas, gultiņu polsteri utt.)
 • Medicīnas preces

Nepolimērs
DEHF kopā ar citiem plastifikatoriem tiek lietots kā piedeva gumijām, lateksam, mastikām un hermētiķiem, tintēm un pigmentiem, lubrikantiem1.
Dažu polimērus nesaturošu galaproduktu, kuri nesatur DEHF, piemēri ir:

 • Lakas un krāsas
 • Līmvielas un pildvielas
 • Drukas tintes
 • Dielektriskie šķīdumi kondensatoros
 • Keramika

PVH un DEHF medicīnas precēs
PVH lietojums medicīnas ierīcēs ir ļoti neliels procents no kopējā katru gadu saražotā PVH daudzuma. Tomēr plastificēta PVH lietošana plašā medicīnas ierīču spektrā ir bijusi ļoti svarīga vairāku iemeslu dēļ7:

 • Elastīgums dažādās formās (no caurulītēm līdz membrānām)
 • Ķīmiska stabilitāte un iespēja sterilizēt
 • Zemas izmaksas un plaša pieejamība
 • Nav pierādījumu par būtiskām negatīvām sekām pacientiem

Katru gadu Eiropā medicīnas nozarē tiek izlietotas aptuveni 3×104 tonnas plastificēta PVH7 (piem., i.v. šķīdumu un asins maisiem, infūziju sistēmu caurulītēm, enterālās un parenterālās barošanas maisiem, kā arī caurulītēm, kuras tiek izmantotas mākslīgās asinsrites un ekstrakorporālās membrānu oksigenizācijas ierīcēm (skatīt 6., 7., 8. att.).

DEHF iedarbība ir dažāda un atkarīga no

 • medicīniskās procedūras;
 • ar medicīnas ierīci saskarē nonākošā šķidruma lipofilitātes;
 • PVH virsmas laukuma;
 • temperatūras;
 • plūsmas ātruma;
 • saskares ilguma 8, 9, 10, 11, 12, 13

Šķiet, ka PVH preču (piem., caurulītes) polietilēna pārklājumi būtiski nenovērš DEHF izdalīšanos.14, 15

Atsauces:

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

1European Union Risk Assessment Report. bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 
2 Cadogan DF, Howick CJ (2000)
Plasticizers in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry,  
Wiley-VCH, Weinheim. doi: 10.1002/14356007.a20_439.
 
3http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM080457.pdf
 
4 Umweltbundesamt, Berlin, Hrsg. (2/2007)
Phthalate – die nützlichen Weichmacher mit den unerwünschten Eigenschaften: 3, 10.
 
5 Kroschwitz JI (1998) Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Fourth Edition. John Wiley and Sons, New York.
 
6http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2001/esser/manufacture.html
 
7SCENIHR opinion on the safety of medical devices containing dehp plasticized pvc or other plasticizers on neonates and other groups possibly at risk 2008.
 
8 Haishima Y, Seshimo F, Higuchi T, Yamazaki H, Hasegawa C, et al. (2005)
Development of a simple method for predicting the levels of di(2-ethylhexyl) phthalate migrated from PVC medical devices into pharmaceutical solutions. 
Int J Pharm 2005; 298:126-42.
 
9 Hanawa T, Muramatsu E, Asakawa K, Suzuki M, Tanaka M, et al. (2000)
Investigation of the release behavior of diethylhexyl phthalate from the polyvinyl-chloride tubing for intravenous administration.
Int J Pharm; 210:109-15.
 
10 Hanawa T, Endoh N, Kazuno F, Suzuki M, Kobayashi D, et al. (2003)
Investigation of the release behavior of diethylhexyl phthalate from polyvinyl chloride tubing for intravenous administration based on HCO60.
Int J Pharm; 267:141-9.
 
11 Loff S, Kabs F, Witt K, Sartoris J, Mandl B, Niessen KH, Waag KL (2000)
Polyvinylchloride infusion lines expose infants to large amounts of toxic plasticizers. 
J Pediatr Surg; 35:1775-81.
 
12 Loff S, Kabs F, Subotic U, Schaible T, Reinecke F, Langbein M (2002)
Kinetics of diethylhexylphthalate extraction from polyvinylchloride-infusion lines. 
JPEN J Parenter Enteral Nutr; 26:305-9.
 
13 Loff S, Subotic U, Reinicke F, Wischmann H, Brade J (2004)
Extraction of Di-ethylhexyl-phthalate from Perfusion Lines of Various Material, Length and Brand by Lipid Emulsions.
J Pediatr Gastroenteral Nutr; 39:341-345.
 
14 Bourdeaux D, Sautou-Miranda V, Bagel-Boithias S, Boyer A, Chopineau J (2004)
Analysis by liquid chromatography and infrared spectrometry of di(2-ethylhexyl)phthalate released by multilayer infusion tubing.
J Pharm Biomed Anal; 35:57-64.
 
15 Demore B, Vigneron J, Perrin A, Hoffman MA, Hoffman M (2002)
Leaching of diethylhexyl phthalate from polyvinyl chloride bags into intravenous etoposide solution. 
J Clin Pharm Ther; 27:139-42.

Lai lasītu anotāciju, ejiet uz literatūras lapu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.