Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home > ES Direktīva

 

ES Komisija rūpējas par jūsu drošību!

Starp Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrību federāciju (EPSU) un Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju asociāciju (HOSPEEM) ir noslēgts pamatnolīgums par asu instrumentu radīto ievainojumu profilaksi, nosakot šādus parametrus1:

Mērķis:
Pasargāt strādājošos no ievainojumiem, kurus rada visi medicīnā lietotie asie instrumenti, lai tādējādi panāktu iespējami drošāku darba vidi.
Darbības joma:
Šī vienošanās attiecas uz visiem slimnīcās un veselības aprūpes nozarē strādājošajiem.
Laiks:
Līdz 2013. gada 11. maijam ES Direktīva ir jāiestrādā ES dalībvalstu nacionālajā likumdošanā.

B. Braun ir jūsu uzticamais partneris ES Direktīvas īstenošanā!

Ievērojot mūsu pieredzes apmaiņas politiku, B. Braun mērķis ir palielināt informētību par riskiem saistībā ar asu instrumentu radītiem ievainojumiem visā pasaulē. Kopā ar saviem klientiem mēs cenšamies rast profilakses stratēģijas, lai palielinātu veselības aprūpē strādājošo aizsardzību viņu ikdienas darbā. Lai īstenotu ES Direktīvu par asu instrumentu radītu ievainojumu profilaksi, ir jāmainās procesiem slimnīcās un veselības aprūpes sfērā kopumā. Tāpēc B. Braun cenšas veicināt šo pārmaiņu procesu, sniedzot derīgas vadlīnijas un ieteikumus saistībā ar ES Direktīvas īstenošanu.
 

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.