Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home > ES Direktīva > Likumdošana

Likumdošana

Noklikšķinot uz šīs saites uz ārēju avotu, Jūs aiziesiet no šīs tīmekļa vietnes. Uzņēmumam B. Braun nepieder saturs vai tīmekļa vietne, kuru Jūs grasāties atvērt, un tas šo saturu vai vietni nekontrolē.

Eiropas Savienība
Orģinālais dokuments Direktīva 2010/32/ES dažādās valodās

Sekojiet saitēm zemāk un Jūs atradīsiet papildus informāciju par ES Direktīvas 2010/32 ieviešanu dažādās valstīs.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72010L0032:EN:NOT

Zemāk uzskaitīttajās valstīs jau ir tiesību akti, kas nosaka, kā novērst asu instrumentu radītus ievainojumus veselības aprūpes nozarē. Lūdzu, sekojiet saitēm zemāk, lai iepazītos ar dažādiem tiesību aktiem :

Austria
Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zum Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Verletzungen durch scharfe oder spitze medizinische Instrumente (Nadelstichverordnung - NastV)

Brazil
Norma Regulamentadoras N° 32. Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 2005

Finnland
TRBA 250. Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege. 2003

Germany
TRBA 250. Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege. 2003

Hungary
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300051.EMM

Lithuania
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:LT:PDF

Poland
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/696/D2013000069601.pdf

Spain
ORDEN 827/2005, de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen e implantan los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid. 2005

United Kingdom
The Health and Safety (Sharp Instruments in Healthcare) Regulations 2013

USA 
DHHS(NIOSH) Publication No. 2000-108. Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. 1999
Public Law 106-430. Needlestick Safety and Prevention Act. 2000

 

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.